Τα αποτελέσματα ήταν 208 σε "Εγκατάσταση φις και πριζών"