Τα αποτελέσματα ήταν 207 σε "Εγκατάσταση φις και πριζών"