Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"