Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Κεντρική μόνάδα Domotica"