Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Αντάπτορες για πρίζες σήματος"