Τα αποτελέσματα ήταν 112 σε "Metal Round cover plates"