Τα αποτελέσματα ήταν 51 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"