Τα αποτελέσματα ήταν 39 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"