Τα αποτελέσματα ήταν 26 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"