Τα αποτελέσματα ήταν 54 σε "Πλαίσια Classica μεταλλ"