Τα αποτελέσματα ήταν 47 σε "Πλαίσια Rondò μεταλλικά"