Τα αποτελέσματα ήταν 20 σε "Πλαίσια Rondò πλαστικά"