Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Πλαίσια μεταλλικά γιά πάνελς"