Τα αποτελέσματα ήταν 19 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"