Τα αποτελέσματα ήταν 24 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"