Τα αποτελέσματα ήταν 25 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"