Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας"