Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Καλύμματα θέσεως και βάσεις διελεύσεως"