Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος"