Τα αποτελέσματα ήταν 31 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"