Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας"