Τα αποτελέσματα ήταν 46 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"