Τα αποτελέσματα ήταν 28 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"