Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Στρογγυλό κουτί Συσκευής πλάκας πλαισίου"