Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Καλύμματα θέσεως και βάσεις διελεύσεως"