Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"