Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"