Τα αποτελέσματα ήταν 14 σε "Φίς θηλυκά ευθείας εξόδου"