Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Φίς TV αρσενικά πλαγίας εξόδου"