Τα αποτελέσματα ήταν 16 σε "Χωνευτά κουτιά πινάκων"