Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Κουτιά διανομής χωνευτά"