Τα αποτελέσματα ήταν 20 σε "Κουτιά διανομής επίτοιχα"