Τα αποτελέσματα ήταν 14 σε "Εξαρτήματα στήριξης και εργαλεία"