Τα αποτελέσματα ήταν 490 σε "Εξαρτήματα universal"