Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Συνδετήρες και στηρίγματα"