Τα αποτελέσματα ήταν 24 σε "Wooden Classic cover plates"