Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με βίδες"