Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Πλαίσια πλήρη με βάση στήριξης"