Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Πρίζες TV/SAT/RD 1 εξόδου"