Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"