Τα αποτελέσματα ήταν 487 σε "Εξαρτήματα universal"