Γενικοί όροι πώλησης

Ιταλική αγορά

Γενικοί όροι πώλησης προϊόντων που αγοράστηκαν στην ιταλική αγορά.

Παράρτημα μέγεθος Ημερομηνία
Vimar - Condizioni generali di vendita del Mercato Italia in Italiano 80 kB 21/11/2016
Mercato Italia condizioni vendita Vimar

Παγκόσμια αγορά

Γενικοί όροι πώλησης προϊόντων που αγοράστηκαν στην παγκόσμια αγορά πλην της ιταλικής.

Παράρτημα μέγεθος Ημερομηνία
Vimar - Terms and conditions of sale world market in English 157 kB 21/11/2016
Vimar - Condiciones generales de venta mercado mundial en Español 79 kB 21/11/2016
Vimar - Conditions générales de vente marché mondial en Français 79 kB 21/11/2016
Vimar - Condizioni generali di vendita mercato mondiale in Italiano 158 kB 21/11/2016
Mercato Mondo condizioni vendita Vimar