Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του συστήματος By-Alarm από τις διάφορες οθόνες αφής By-me (κωδ. 21554, 21553.2 κλπ.) και το Webserver.

Για να διαχειριστείτε το σύστημα By-alarm μέσω των μηχανισμών By-me (WebServer, οθόνη αφής), εκτός από τη σωστή διαμόρφωση του WebServer, πρέπει να ελέγξετε στο πληκτρολόγιο 01705 εάν η παράμετρος «PC – CONTROL UNIT» (Η/Υ-Κεντρική μονάδα) είναι ενεργοποιημένη και επομένως ρυθμισμένη στην επιλογή «YES» (Ναι).

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.