Ενσωμάτωση με τη Philips Hue. Ταυτοποίηση σύνδεσης και λογαριασμού

Το βίντεο δείχνει πώς να συνδυάσετε τις συσκευές Philips Hue με τα δωμάτια και να ελέγχονται από οθόνες αφής ή μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια εξηγεί πώς μπορείτε να συντονήσετε μια εντολή By-me σε μια συσκευή Philips Hue μέσω της εφαρμογής VIEW Pro

Δημοσιεύτηκε στις