Ένα πρωτοποριακό Κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης και παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει αποθήκη άνω των 22.000 τετραγωνικών μέτρων, στεγασμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Ένα σύμπλεγμα κτηρίων που έχει σχεδιαστεί με βάση τα πιο σύγχρονα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας, ώστε να έχει περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο. 

Δημοσιεύτηκε στις