Εγγύηση προέλευσης του προϊόντος

Εισάγετε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προέλευσή του.

Ο σειριακός αριθμός (S/N)

Ο σειριακός αριθμός είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που αποδίδεται στα ηλεκτρονικά προϊόντα των συστημάτων Vimar.

Ο σειριακός αριθμός Vimar βρίσκεται στο προϊόν και στη συσκευασία ως αλφαριθμητικός κωδικός 14 ψηφίων και ως QrCode.

Vimar-Serial-Number-Box-Product-Gu1Fbgc6Fr

Εγγύηση προέλευσης προϊόντος

Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό στο προϊόν για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προέλευσή του. Συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων μας σε πραγματικό χρόνο για να γνωρίσετε τη θέση και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά:


Προϊόντα με σειριακό αριθμό

Για να γνωρίζετε ποια προϊόντα έχουν τον σειριακό αριθμό, πληκτρολογήστε τον κωδικό προϊόντος και δείτε την απάντηση: