Ένα από Πλήκτρο απλής πίεσης convimar μπορεί να ελέγξει ένα dimmer του συστήματος By-me ;

Όχι, για τα dimmer είναι αναγκαίο ένα Ανακλινόμενο πλήκτρο (που μπορεί να ελέγχει το dimmer σε ON, OFF, ΡΥΘΜΙΣΗ )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.