Καταχώριση προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί στην κατοικία

Η Vimar προσφέρει στους τεχνικούς εγκατάστασης την υπηρεσία καταχώρισης των προϊόντων για να τους βοηθήσει στη διαχείριση, στη συντήρηση και στην παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται με τα συστήματα smart home&building.

Οι εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής των σειριακών αριθμών και της σχετικής αντιστοίχισης στις εγκαταστάσεις είναι οι εφαρμογές View Pro, View Wireless και By-track.

Smartphone Inclinato Login By Track Grhtcxqnml

Λειτουργίες εφαρμογής

Πλεονεκτήματα αποκλειστικά για όσους καταχωρίζουν τα προϊόντα

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών μετά την πώληση που παρέχονται στις καταχωρισμένες κατοικίες αυξάνονται με την αξία των προϊόντων που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε τοποθεσία:

 • Εγγύηση προέλευσης προϊόντος: Εγγυόμαστε την προέλευση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται πιθανές απομιμήσεις.
   
 • Ενημερώσεις προϊόντος: Κυρίως λογισμικού και υλικολογισμικού, με αποτέλεσμα να μπορούμε να εγγυηθούμε στους πελάτες μας την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
   
 • Ιστορικό εργασιών: Δυνατότητα παρακολούθησης των εγκατεστημένων προϊόντων στο εργοτάξιο.
Vimar By Track Icone Plus Gqvtl4H93Z Grhtv5Gbvx

Σειριακός αριθμός (S/N)

Ο σειριακός αριθμός είναι ο αριθμός αναγνώρισης που έχει αντιστοιχιστεί με μοναδικό τρόπο, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός κάθε μεμονωμένου προϊόντος.
Το αναγνωριστικό Σειριακός αριθμός Vimar αναγράφεται στο προϊόν και στη συσκευασία, με την εξής μορφή:

 • Κωδικός QR
   
 • Αλφαριθμητικός κωδικός 14 ψηφίων
Vimar Serial Number Box Product 2 Gpdt8Hiryo

Εγγύηση προέλευσης προϊόντος

Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό στο προϊόν για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προέλευσή του. Συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων μας σε πραγματικό χρόνο για να γνωρίσετε τη θέση και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά:


Προϊόντα με σειριακό αριθμό

Για να γνωρίζετε ποια προϊόντα έχουν τον σειριακό αριθμό, πληκτρολογήστε τον κωδικό προϊόντος και δείτε την απάντηση: