Ένα Εξωτερικό πλήκτρο ενεργοποίησης σεναρίου είναι αναγνωρίσιμο στην κεντρική μονάδα ;

Ναι, αυτό γίνεται όπως και για τις άλλες συσκευές από το μενού Διαμόρφωση/Αναγνώρισης Συσκευών και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το σενάριο στο οποίο συνδέεται.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.