Έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και αποθήκη περιγράφονται συνοπτικά σε αυτό το βίντεο.

Δημοσιεύτηκε στις